Er heeft een bijzondere uitwisseling plaats gevonden tussen Almere Jungle en de Plantentuin Meise in België! Met 96 hectaren en een collectie van wel 18 000 soorten levende planten is dit een van ‘s werelds grootste botanische tuinen.

Het uitwisselen van planten tussen botanische tuinen is erg belangrijk. Op deze manier wordt er namelijk voorkomen dat zeldzame planten uitsterven. Komen jullie snel op zoek naar onze nieuwe bijzondere planten?

Add Your Comment
Translate »