Digitalis

Digitalis is een geslacht wat behoort tot de Weegbreefamilie (Plantaginaceae). Het geslacht bestaat uit ongeveer 25 soorten, maar hier heerst nog veel onduidelijkheid over. Er zijn namelijk een aantal soorten waarvan nog onderzocht moet worden of deze daadwerkelijk tot dit geslacht behoren. In Nederland groeit Digitalis purpurea als één van de weinig soorten van dit geslacht in het wild. Deze plant staat ook wel bekend als Vingerhoedskruid.

Soorten die tot het geslacht Digitalis behoren zijn meestal kruidachtige planten en worden niet hoger dan een meter. Een paar soorten afkomstig van de Canarische eilanden en Madeira verhouten en groeien uit tot kleine struikjes. Deze soorten kunnen een hoogte bereiken van enkele meters. Het natuurlijke verspreidingsgebied van Digitalis reikt van Noord Afrika door heel Europa tot in delen van Azië.

Een aantal Digitalis soorten worden ernstig met uitsterven bedreigd. De oorzaak hiervan ligt vaak bij het verdwijnen van leefgebied en de introductie van invasieve dier- en plantsoorten. Deze soorten tasten de ecosystemen aan. Dit is bijvoorbeeld te zien bij Digitalis sceptrum afkomstig van Madeira en Digitalis chalcantha afkomsig van Gran Canaria. Almere Jungle zet zich in om deze bedreigde soorten in de collectie op te nemen, in stand te houden, en uit te wisselen met andere botanische tuinen. Op deze manier worden soorten zoals hierboven binnen de cultuur in stand gehouden en voorkomen we dat deze soorten volledig zullen uitsterven.

Purple_Foxglove_Digitalis_purpurea_2008_03-768x1156a
Translate »