Gratis kaartje!

Bij een bezoek aan Almere Jungle ontvang je nu een 2e kaartje gratis voor het Waterliniemuseum! De kaartjes die worden uitgegeven zijn geldig van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
 
 
1. Almere Jungle behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
2. Het Waterliniemuseum en Almere Jungle zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
3. Deelname aan de actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
4. Een actiekaart kan eenmalig worden gebruikt voor een gratis tweede kaartje voor het Waterliniemuseum.
5. Voor vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze actie, kunt u contact opnemen met Mike van Mourik, mvanmourik@nieuwland.nl.
 
Aldus opgemaakt te Bunnik op 18 januari 2019.