Zorg – Individuele begeleiding

Nieuwland-WTZ (locatie Almere Jungle) biedt dagbesteding en intensieve individuele ondersteuning aan kinderen.

Ieder jaar zijn er veel kinderen die voortijdig school verlaten, een leerplichtontheffing hebben gekregen, of die door andere redenen niet kunnen worden teruggeplaatst in het regulier of speciaal onderwijs. Veel van deze kinderen komen thuis te zitten, hierdoor staan zij stil in hun ontwikkeling en daarnaast leidt dit vaak tot een sociaal isolement of een risicovol netwerk, een onwenselijke situatie.

Binnen de dagbesteding bieden wij kinderen een veilige omgeving waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Daarnaast krijgen zij hier de kans om diverse vaardigheden op te doen binnen de verschillende afdelingen (waaronder horeca, winkel, groen, techniek, Creations LAB en dierverzorging). Kinderen kunnen volledig of gedeeltelijk, onder school- of werktijd een dagbesteding traject volgen in Almere Jungle.

Icon

Individuele begeleiding

read info
Icon

Naschoolse opvang

read info
Icon

Studiedag

read info
Icon

Vakantie opvang

read info
Translate »