Financiering

De dagbesteding is niet vrij toegankelijk. Je hebt hiervoor een passende indicatie nodig. Wij kunnen zorg leveren op verschillende manieren.

  • Je hebt een Wlz-indicatie en wilt doormiddel van een PGB-budget dagbesteding afnemen.
  • Je ontvangt op dit moment zorg via een andere zorginstelling en wilt de dagbesteding bij ons volgen. Met een aantal partijen hebben wij al een samenwerking (Freeway, het Kompass, Humanitas, Interakt Contour, Kwintes, Leger des Heils, Philadelphia, Pi-groep, Sheerenloo, Pluryn en TriadeVitree).
  • Je hebt een Wmo-ZIN indicatie (gemeente Almere) en kiest ons als zorgaanbieder. De zorg zal formeel lopen via Nieuwland Opleidingen.
  • Je hebt een Wmo-PGB budget vanuit een andere gemeente.
  • Je hebt een verwijzing voor jeugdhulp. De zorg zal formeel lopen via Nieuwland Opleidingen.
Translate »