Invasieve exoten

Almere Jungle is naast een opvang voor uitheemse exotische dieren ook een officiële opvang voor invasieve exotische dieren. Exotische dieren zijn dieren (of planten) die van nature niet in Nederland voorkomen. Door menselijk handelen (bewust of onbewust) zijn ze echter wel in de natuur terecht gekomen. Als zo’n soort schadelijk is voor de natuur noem je dit een invasieve exoot.

Sommige dieren kunnen schadelijk worden omdat ze erg goed kunnen overleven of zelfs voortplanten in het nieuwe habitat. Omdat dieren geen grenzen kennen is er in 2016 een Europese verordening ontwikkeld. Deze verordening is bedoeld om schade door invasieve exoten in de Europese Unie zoveel mogelijk te voorkomen. Zonder deze regeling zouden landen met ander beleid er voor kunnen zorgen dat er een ongecontroleerde stroom invasieve exoten blijft bestaan binnen de Europese Unie. Door Europees afspraken te maken over het bezit, de handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische dieren (en planten) hoopt men schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Onderdeel van deze verordening is een Unielijst. Op deze lijst staan dier- en plantsoorten die al schade aanrichten of dit in de toekomst waarschijnlijk gaan doen in (delen van) de Europese Unie. Deze lijst wordt continu aangevuld. De actuele lijst is te vinden op: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten

Soorten op de Unielijst mag je dus niet meer houden, kweken, verhandelen, gebruiken, invoeren, uitvoeren, doorvoeren of vrijlaten. Almere Jungle heeft een ontheffing voor het opvangen van diverse invasieve exoten. Helaas hebben wij geen onbeperkte mogelijkheden. Als een invasieve exoot bij ons wordt aangemeld zullen wij eerst beoordelen of wij een structurele oplossing zijn voor het dier. Mocht dat niet zo zijn dan helpen we graag mee in het zoeken naar andere opties.

Veel gestelde vragen

Wat moet ik doen als ik een invasieve exoot in mijn bezit heb?

Zo lang je je houdt aan de Europese verordening mag je een dier houden tot deze komt te overlijden. Dit is een zogenoemde overgangsregeling voor niet-commerciële houders. Deze is in het leven geroepen omdat veel van deze dieren nog in gevangenschap gehouden werden alvorens zij op de Unielijst terecht kwamen. Je bent dan dus wel verplicht te voorkomen dat het dier zich kan voortplanten en dat het dier ontsnapt. Daarnaast mag je het dier niet verhandelen/ruilen etc. Wil je het dier weg doen? Dan kan dit alleen naar een opvang met een speciale ontheffing. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je het dier al in je bezit had voor het op de Unielijst terecht kwam.

Wat moet ik doen als ik een invasieve exoot tegen kom in de natuur?

We worden vaak gebeld door mensen die bijvoorbeeld een waterschildpad in de sloot zien zitten en zich zorgen maken om het dier. Er zijn echter strikte regels voor het houden en vervoeren van invasieve exoten. Ons advies is dan ook, lijkt het dier gezond? Neem het dan niet mee. Zodra u het dier oppakt bent u verantwoordelijk en loopt u het risico dat u het dier nergens kan plaatsen en voor de kosten op draait. De provincie is verantwoordelijk voor de mogelijke schade die door invasieve exoten wordt aangericht en de eventuele bestrijding ervan. Invasieve exoten kun je melden bij de provincie via: https://waarneming.nl/ .

Kan ik bij jullie terecht voor de opvang van een invasieve exoot?

Ja dat kan, mits wij een structurele oplossing kunnen bieden voor het dier. Een aanvraag kun je doen door hier het aanmeldformulier in te vullen. Tijdens openingstijden kun je ook bellen naar 036-5309930.

Buiten openingstijden zijn wij bereikbaar voor andere opvangcentra, dierenambulances, politie, brandweer, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Landelijke Inspectiedienst en andere bevoegde opsporingsinstanties op 06-22389555.

Wat doen jullie met invasieve exoten?

Wij proberen de dieren op een zo natuurlijke mogelijke manier te huisvesten tot hun dood. We zorgen er voor dat de dieren zich niet kunnen voortplanten en ook niet kunnen ontsnappen.

Translate »