In- en exclusiecriteria begeleiding volwassenen

Almere Jungle biedt begeleiding aan volwassenen met een geldige indicatie. Echter kan niet iedere zorgvraag door Almere Jungle worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende algemene in- en exclusiecriteria vastgesteld:

Exclusie criteria:

  • Cliënten die uitgebreide verpleging behoeven gedurende de dag of bijvoorbeeld voorbehouden handelingen
  • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (agressie, seksueel ongewenst gedrag etc.)
  • Cliënten die zomaar weglopen
  • Cliënten die om wat voor reden dan ook niet kunnen functioneren in een publieke setting
  • Cliënten met verslavingsproblematiek die nog niet wordt behandeld
  • Cliënten die medewerkers of andere cliënten discrimineren en/of (seksueel) intimideren

Inclusie criteria:

Cliënten met een psychische, lichamelijke en/of verstandelijke beperking die ondersteuning nodig hebben bij het invullen van hun dagelijkse leven.

Translate »