Profielschets cliëntenraad Almere Jungle

Versie: oktober 2022

De organisatie

Almere Jungle is een combinatie van veel verschillende activiteiten. Almere Jungle is een dierentuin die publiek ontvangt. Heeft een Jungle Café, verkoopt artikelen in de Jungle Store en biedt ook dagbesteding verspreid over de verschillende werkplekken. Almere Jungle probeert meer interactie voor het publiek in het park toe te voegen en is aan het experimenteren met entertainment. Als dierentuin heeft Almere Jungle een belangrijke rol in het bieden van educatie en aan het bijdragen aan conservatie. Als dagbestedingslocatie speelt Almere Jungle een belangrijke rol in het leven van tientallen cliënten die in het dierenpark een zinvolle dagbesteding hebben gevonden.

De strategie van Almere Jungle zal er op gericht zijn in de toekomst activiteiten slim te blijven combineren om Almere Jungle daarmee in positieve zin te onderscheiden in kwaliteit van de concurrenten op dat gebied.

Missie Almere Jungle: onderscheiden door te combineren.

Visie Almere Jungle: het realiseren van de eerste grote recreatieve bestemming die vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid dagbesteding biedt aan tweehonderd cliënten met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking, zonder daarbij af te doen aan de rol van een dierentuin in de samenleving met betrekking tot natuurbehoud en educatie. Voor ons zijn zowel zorg als dierenpark ‘core business’.

Drijfveren: beleven – onderscheiden – verbinden van mens, dier en plant – gezamenlijkheid

Onze drijfveren zijn onderliggend aan de missie en visie.

Het bestuur

Almere Jungle wordt bestuurt door een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijnde dhr. Robert Loose. De dagelijkse leiding ligt bij het management team eveneens bestaande uit Robert Loose, aangevuld door Mike van Mourik en Esmee Rienstra.

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit vier leden (waaronder de voorzitter) zijnde:

 • Esther
 • Reinier
 • Miguel
 • Silvana

De samenstelling van de cliëntenraad is zodanig dat cliënten met verschillende soorten achtergronden en beperkingen worden vertegenwoordigd.

Profiel cliëntenraad

Deze profielschetsen zijn openbaar te vinden via www.almerejungle.nl .

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Almere Jungle en hun vertegenwoordigers. Dit doet de cliëntenraad door regelmatig de wensen en meningen van de cliënten van Almere Jungle te inventariseren. Daarnaast informeert de cliëntenraad de cliënten van Almere Jungle en hun vertegenwoordigers over de werkzaamheden van de cliëntenraad en de resultaten daarvan. De cliëntenraad wordt ondersteund door Bas, Randy en Lisa. De cliëntenraad van Almere Jungle vergadert ten minste 2 keer per jaar.

Profiel leden van de cliëntenraad

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • geïnteresseerd zijn in de functie die dagbesteding heeft in het leven van cliënten en in de zorg aan cliënten van Almere Jungle in het bijzonder;
 • bekend zijn met Almere Jungle als cliënt;
 • in staat zijn op te komen voor de belangen van alle cliënten van Almere Jungle;
 • bereid zijn om 2 uren per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen;

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij in staat zijn:

 • vanuit cliëntenperspectief te denken en te handelen;
 • beleidsstukken te lezen en hierover een mening te vormen;
 • te werken in teamverband;
 • om te gaan met vertrouwelijke informatie;
 • het algemeen cliëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen;
 • tactvol en standvastig op te treden.

Daarnaast wordt verwacht dat zij:

 • doorzettingsvermogen hebben;
 • beschikken over redelijk goede mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden;
 • een kritische, positieve, open houding hebben;

Van alle leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Almere Jungle in het bijzonder.

Er wordt gestreefd naar een cliëntenraad die de populatie van Almere Jungle in de breedste zin van het woord vertegenwoordigd. Denk hierbij aan diversiteit geslacht, leeftijd, hulpvraag, beperking etc.

Aanvullend profiel

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij:

 • een bindend, enthousiasmerend vermogen heeft;

en in staat is:

 • op te treden namens de cliëntenraad;
 • vergaderingen voor te zitten;
 • te spreken in het openbaar.

Van de secretaris wordt verwacht dat hij/zij:

 • beschikt over schriftelijke vaardigheden;
 • accuraat is;

en in staat is

 • verslagen te maken;
 • mails en vragen te beantwoorden die gericht zijn aan de cliëntenraad.
Translate »