Almere Jungle 2.0

Zoals jullie wellicht al in de media hebben gelezen moeten wij de komende jaren fors uitbreiden. Almere Jungle ligt momenteel op een terrein van ca. 1 ha. 40% hiervan is bedekt met een tropische kas. De afgelopen jaren is het aantal bezoekers (100.000 in 2019) en het aantal zorg cliënten (135 in 2019) stabiel gegroeid. Deze groei blijft zich echter voort zetten. Het terrein daarentegen groeit niet mee. Dit betekend dat wij binnen 5 jaar al uit ons jasje zijn gegroeid. Dit is wat ons betreft niet wenselijk. Almere Jungle is een unieke plek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en mede hierdoor ook voor het publiek.

Op een grotere locatie groeien wij naar minimaal 400.000 bezoekers per jaar en willen wij dagbesteding bieden aan 300 deelnemers. Daarnaast komen er uiteraard talloze reguliere werkplekken, stageplaatsen en beschutte werkplekken beschikbaar.

Een grotere locatie

Op een grotere locatie willen wij opnieuw beginnen met een kas als basis, maar dan een veel grotere kas. Maar liefst 4 hectare, dat is 10 x zo groot als onze huidige kas. Deze kas moet bovendien energie gaan leveren aan de stad. Na de bouw van de kas zal het buitenterrein worden ingericht, eigenlijk precies zoals we dat op de huidige locatie aan het doen zijn. Onderdeel van dit plan is een recreatief buitenbad en een oerbos.

Vanuit de inwoners van Almere bestaat namelijk al lange tijd een grote wens: de komst van een buitenzwembad. Bij alle initiatieven de afgelopen jaren is steeds gebleken dat de exploitatie van alleen een buitenbad onmogelijk is zonder jaarlijkse zwaar te worden gesubsidieerd. Het belang van een buitenzwembad onderschrijven wij zeer en in onze toekomstvisie zien we daarvoor voldoende mogelijkheden. Door alle functies in ons park slim te combineren en de verkoop van separate kaartjes voor het zwembad moet het voor zoveel mogelijk Almeerders toegankelijk worden.

Het oerbos is een ander onderdeel van het park. Als dierenpark is het bieden van educatie op het gebied van natuurbehoud ontzettend belangrijk. In het oerbos zullen we verschillende Nederlandse habitats creëren en op die manier een leefgebied inrichten voor Nederlandse natuur zoals egels, bevers, diverse watervogels, bijen en hermelijnen.

Translate »