Zorg – Jeugd

Almere Jungle biedt begeleiding aan jeugdige met een daarvoor geldige indicatie. Het gaat hierbij om jeugdige van de basisschoolleeftijd tot 18 jaar.

De begeleiding vindt plaats in en rondom het dierenpark en in de speciaal daarvoor ingerichte jeugdlokalen. De zorgvraag en indicatie bepalen samen wat voor soort begeleiding wordt ingezet. We bieden zowel individuele begeleiding als begeleiding in groepsverband.

Wat voor begeleiding kunnen wij jou bieden?

Wij hebben ervaring in het bieden van groepsbegeleiding aan jeugdige van de basisschoolleeftijd tot 18 jaar. De jeugdige worden in eerste instantie op basis van hun leeftijd en zorgvraag aan elkaar gekoppeld. Tot de leeftijd van 14 jaar vindt de begeleiding doorgaans plaats vanuit de jeugdlokalen. Dit betekent dat de jeugdige daar binnenkomen, hun kluisje hebben en de meeste activiteiten ondernemen. Daar waar mogelijk worden activiteiten georganiseerd in en rondom het dierenpark. Het doel van deze begeleiding is bijvoorbeeld:

 • Het verbeteren van communicatievaardigheden;
 • Het leren aangaan en onderhouden van sociale contacten;
 • Vergroten van het zelfvertrouwen;
 • Leren samen spelen;
 • Ontlasten van de thuissituatie.

Jeugdige ouder dan 14 jaar hebben meestal een meer uitgesproken voorkeur voor bepaalde vakgerichte activiteiten en kunnen in een minder gecontroleerde omgeving functioneren. Als de jeugdige groepsbegeleiding krijgt in het dierenpark kan er gekozen worden uit diverse afdelingen. Op de afdeling worden de jeugdige in groepjes van ongeveer 4 tot 8 cliënten begeleid. De jeugdige krijgt alleen of gezamenlijk een taak toegewezen die daarna door de begeleider gecontroleerd zal worden. Je kunt hierbij denken aan het voeren van de cavia’s bij de dierverzorging of het maken van broodjes bij het Jungle Café. Deze vorm van begeleiding wordt bijvoorbeeld ingezet:

 • Als stage voor leerlingen met als mogelijk uitstroomprofiel dagbesteding;
 • Als dagbesteding na het afronden van het middelbaar onderwijs;
 • Als middel om bepaalde arbeidsvaardigheden te leren;
 • Als ontlasting van de thuissituatie;
 • Als plek voor het leren aangaan en onderhouden van sociale contacten.

Wanneer wordt gekozen voor individuele begeleiding is 100% maatwerk mogelijk. De jeugdige wordt dan niet gekoppeld aan een groep of afdeling maar aan een begeleider. De zorgvraag, beschikbaarheid van de begeleiders en voorkeur voor activiteiten bepaald aan welke begeleider de jeugdige gekoppeld wordt. We kiezen er meestal voor de jeugdige door ten minste twee begeleiders te laten begeleiden zodat opvang bij verlof of ziekte mogelijk is. De begeleider bouwt bij individuele begeleiding echt een band op met de jeugdige wat het mogelijk maakt om aan persoonlijke individuele doelen te werken. Individuele begeleiding wordt ingezet:

 • Om jeugdige met een schools trauma weer tot school te activeren;
 • Voor jeugdige die niet in een groep kunnen functioneren;
 • Als activiteit voor hoog- of zwakbegaafde leerlingen die bijvoorbeeld geen volledig onderwijs kunnen volgen;
 • Om de thuissituatie te ontlasten voor jeugdige met een grote zorgbehoefte.

Begeleiding tijdens of buiten schooltijd?

De begeleiding kan zowel tijdens als buiten schooltijd plaatsvinden. Bepalend hierin is de zorgvraag en eventuele leerplichtontheffing bijvoorbeeld. Begeleiding buiten schooltijd is in principe op doordeweekse dagen naschools tot 19.00 uur. Wij bieden geen voorschoolse begeleiding. Begeleiding in de weekenden alleen in overleg.

Denk jij dat we voor jouw zoon/dochter/cliënt iets kunnen betekenen? Lees dan eerst onze in- en exclusiecriteria en vul daarna onderstaand aanvraagformulier in. Na het invullen van het aanmeldformulier nemen we zo snel mogelijk contact op. Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande tekst? Vul dan ook gewoon het aanvraagformulier in.

Aanmelden jeugdige
Translate »